Testaaminen on

RISKIEN-
HALLINTAA.

Se kannattaa.

Mistä aika ja rahat testaukseen? Tässä on ratkaisu.